Evolutie van een revolutie

Vuur is belangrijk! Daarmee kan je iets van jezelf verbranden. Zo je zoektocht naar de zin van leven en dood inluiden; een zoektocht die je leidt naar het niets. ‘Ik zoek naar synergie in mijzelf en met anderen’, roep jij jezelf vaak toe.  Je houdt jezelf de ilussie voor dat levenden en doden contact maken met elkaar. Dat noem je “KROYWARA”, zogenaamd een verschijnsel dat zich elke 52 jaar voordoet.

De term “KROYWARA” is de benaming voor het proces waarin houtstapels, van onvoldoende verbrande boomstammen en takken, worden gemaakt en verbrand. Het is een ritueel voor het aanleggen van kostgrondjes. Deze naam verwijst naar  de beschadiging van de natuur met korte termijn effecten. De schade is beperkt, en het gebied waar dit gebeurd wordt door de verbrandingsresten vruchtbaarder. Ik herinner me deze term van vroeger. Wanneer ik als kind op vakantie bij grootouders ben en met hen naar hun kostgrondje mee mag, hoor mensen die term gebruiken. Nu maak ik ervan: “I KROYWARA I”. Dit is mijn proces, wat betekent: als ik met je meeloop, loop jij met me mee.

Continuum: titel van schilderij (2010) en kunst installatie (2015)

De idee van het meelopen mel elkaar kan je diepzinnig toepassen, zoals dodenverering. Of je past het toe in het dagelijks leven: anderen bijstaan voor zover je daartoe in staat bent. Je bent per slot van rekening mens bij gratie van collectiviteit. Eigenlijk kun je Kroywara beschouwen als de Afrikaanse filosofie Ubuntu (ik ben door wat jij bent) en het Maya begrip Inlakech (jij bent een ander ik en ik ben een andere jij). Met “I KROYWARA I” ervaar je dus een reis met je andere zelf, de dualiteit van je ziel. Je hebt als mens behoefte aan jezelf, maar tegelijk ook aan interactie met anderen.

Interactie is voor mij erg belangrijk geworden. Zo ook dualitiet. Sedert 2010 zijn beide mijn grote obsessies. Ik gebruik ze daarom regelmatig in mijn kunstwerken. Vooral interactie tussen tegenstellingen. Het is een noodzaak die leidt tot een soort continuum: evolutie van een revolutie. Dit ervaar ik wanneer ik ervoor kies om mijn werken, en daarmee ook een alter ego, te verbranden.